A A A

Publikacja Sztuka zaangażowania
w MOS-ach i MOW-ach

już on-line: 

Poznajcie naszych uczestników i uczestniczki.
1. Edycja warszawska

 

 

 

 

 

 

2. Edycja ogólnoposka

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.