A A A

Hurayes
Mamy II nagrodę w ramach
Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej! 

Sztuka Zaangażowania
2018/2019
MOS-y i MOW-y
i rezydujący artyści i artystki:

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.