Kulthurra!

W latach 2009 - 2016 realizowalismy program edukacji kulturalnej "Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole" w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowywali projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”.
W programie oferowaliśmy szkołom.

 • Dwu/trzydniowie warsztaty twórcze dla uczniów prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie
 • Trzydniowę konferencję dla nauczycieli w Warszawie
 • Materiały pomocnicze (książki, broszury, DVD)
 • Kurs e-coachingowy z edukacji kulturalnej
 • Promocję pracy młodzieży w mediach
 • Możliwość udziału w spotkaniu praktyków edukacji kulturalnej Art Camp w październiku 2016
 • Stały kontakt ze specjalistami i organizatorami  oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Grupy uczniów realizowały projekty w ramach zajęć pozalekcyjnych (kółko teatralne, filmowe, fotograficzne) albo w ramach zajęć z edukacji artystycznej.

Na zakończenie programu uczniowie i nauczyciele otrzymywali dyplomy i zaświadczenia o uczestnictwie w programie.
►Blog programu
W latach 2012 - 2014 prowadziliśmy bloga programu Kulthurra!, na którym uczestnicy i uczestniczki zamieszczali opisy swoich działań. 
Blog możecie zobaczyć TUTAJ:

►Warsztaty z artystami dla uczniów
W szkołach organizowane były dwudniowie warsztaty z twórcami, specjalistami w swoich dziedzinach. To uczniowie określali temat warsztatów. W czasie spotkań z artystami młodzież mogła nauczyć się między innymi: nietypowych technik fotograficznych, pracy z kamerą, prostych programów do montażu, ruchu scenicznego, organizacji widowiska narracyjnego, przygotowania instalacji. 
 
Warszataty w Warszawie dla nauczycieli

W Warszawie organizowana była konferencja dla nauczycieli, która była okazją do poszerzenia warsztatu pracy, podniesienia kwalifikacji, zapoznania się z innowacyjnymi metodami pracy twórczej.

►Kurs e-coachingowy z edukajci kulturalnej

Kurs przeznaczony był dla nauczycieli i nauczycielek. Składał się z 6 merytorycznych modułów, w każdym z nich uczestnicy/czki otrzymywali pakiet materiałów pomocniczych wraz ze wskazówkami dydaktycznymi. Kurs prowadzony był metodą indywidualnego kontaktu z mentorem. Podczas kursu uczestnic/kiy mieli okazję wprowadzić do własnej praktyki zawodowej poznane zagadnienia i metody pracy, dzielić się swoimi doświadczeniami, opracować konkretne metody pracy z róznymi formami wypowiedzi artystycznej np. wystąpień scenicznych, animacji poklatkowej, filmów, fotografii etc.. Po każdym module otrzymywali/ły zindywidualizowaną informację zwrotną z dalszymi wskazówkami do pracy. Na zakończenie kursu uczestnicy/ki otrzymali/ły dodatkowe materiały pomocnicze oraz odpowiednie zaświadczenie.

Program kursu obejmował takie zagadnienia jak m.in:
- Jak pracować metodą projektu realizując działania twórcze w szkołach?
- Jak używać metod badawczych robiąc lokalną diagnozę potrzeb i przygotowując projekt?
- Jak stosować inspiracje ze świata sztuki w edukacji, czyli jak pracować z dziełem sztuki w szkole?
- Jak odczytywać współczesne zjawiska obecne w kulturze i jak rozmawiać o tym z uczniami?
- Jak integrować działania artystyczne z podstawą programową?
►Art Camp
„Art Camp” to ogólnopolskie sopotkanie praktyków edukacji kulturalnej w Warszawie. Było to podsumowanie doświadczeń z poprzednich edycji programu „Kulthurra!”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę organizacji pozarządowej, instytucji kultury, artystów indywidualnych oraz szkół. Celem spotkania było przyjrzenie się edukacji kulturalnej w programie szkolnym, a także wyjście poza szkołę i zastanowienie się, jak jej (nie)obecność przekłada się na współczesne trendy ekonomiczne i gospodarcze. Program kongresu został opracowany we współpracy z instytucjami partnerskimi Instytutem Teatralnym, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, „Zachętą” Narodową Galerią Sztuki, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Bunkrem Sztuki, Fundacją Muzyka Jest dla Wszystkich i liderami edukacji kulturalnej CEO.
►O projektach szkolnych „Moje miejsce, moja historia”
 
Projekty dotyczyły historii rodzinnych, niezwykłych przygód sąsiada, biografii wybranych mieszkańców, opowieści związanych z miejscem lub konkretnym przedmiotem. Uczniowie dokonywali też wyboru środków artystycznych, za pomocą których opowiadali swoją historię, mogą to być: teatr, widowisko narracyjne, film, fotografia, sztuki wizualne. Jedna z dziedzin sztuki jest wiodąca, ale najlepiej gdy projekty miały charakter interdyscyplinarny, np. w spektaklu został wykorzystany materiał filmowy i dźwiękowy, a wystawie fotografii będzie towarzyszył reportaż dźwiękowy.

Pierwszym etapem pracy nad projektem było wyznaczenie celów i opracowanie szczegółowego harmonogram działań. Uczniowie pracowali nad projektem przez kilka miesięcy, w tym czasie spotykali się i konsultowali pomysły z artystami.  Warunkiem udziału w programie jest przesyłanie na bieżąco wieści i dokumentacji z realizacji projektu, zorganizowanie pokazu w społeczności lokalnej i przesłanie sprawozdania z działań oraz końcowych prac.

►W ramach programu współpracowaliśmy z instytucjami i indywidualnymi artystami:
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Fundacja 8 Życzeń
 • Bunkier Sztuki w Krakowie
 • Fundacja Muzyka jest dla wszystkich
 • Stowarszyszenie Grupa Studnia O.
 • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
 • Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
 • aktorzy, reżyserzy, fotograficy.
Regulamin programu "Kulthurra!" dostępny jest  TUTAJ.