Zachęcamy do zapoznania się z "Przybornikiem animatora kultury". Publikacja ta pokazuje jak działać metodami animacji kultury w społecznościach lokalnych oraz jak pracować metodą projektu w swoim środowisku i skąd czerpać inspiracje. "Przybornik" pełen jest przykładów działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Podzielone one zostały na cztery kategorie: sztuka współczesna, teatr, fotografia i film. Każdą z tych dziedzin ilustrują działania uznanych artystów, które mogą stanowić doskonałą inspirację dla uczniowskich projektów lokalnych. Próbujemy zarazić młodego czytelnika pasją twórczego działania we własnym środowisku pokazując jak kreatywnie czerpać z doświadczeń artystów "z górnej półki".

W spisie treści odsyłamy do poszczególnych fragmentów "Przybornika".

 

 

Spis treści:

1. Przewodnik po każdej wystawie

2. Land Art. Konceptualna Sztuka Ziemi

3. Sztuka site specific

4. Opakowanie

5. Guerilla gardening

6. Recycling i DIY

7. Performans

8. Barter

Krótka Treść: 
Sztuka współczesna w szkole? Ależ oczywiście! Dotyczy aktualnych tematów, tego, co nas otacza, posługuje się metaforą, ironią, wykorzystuje dostępne współcześnie materiały… Powinna być nam bliska, dlaczego wiec często jest niezrozumiała? Otwórzcie się na sztukę współczesną, pójdźcie na wystawę z przewodnikiem Zachęty, zainspirujcie się Land Artem, sztuką site specific, ambalażem, ogródkami miejskimi… a wkrótce zobaczycie jak szerokie jest to pojęcie i w jak wielu sytuacjach można się do niego odnieść.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.