Ewaluacja Sztuki Zaangażowania

Spotkania ewaluacyjne „Sztuki Zaangażowania” to coś więcej niż tylko suche relacje o tym, co poszło dobrze, a co poszło źle.

Artystki i artyści, nauczyciele i nauczycielki spotykają się w szerokim projektowym gronie i dyskutują o tym w jakim sposób przebiegała współpraca między nimi a młodzieżą, która jest docelowymi adresatami projektu. Pogłębionej refleksji i otwartej dyskusji sprzyja także otoczenie. Dzięki uprzejmości Fundacji Nauki i Przygody i Okręgu Mazowieckiego ZHR prowadzących Domek Fiński Osiem przez Dwa, mogliśmy spotkać się już po raz kolejny w miłej, nieformalnej atmosferze Osiedla Jazdów.

Uczestnicy i uczestniczki spotkania proszone były o określenie swoich realnych ról w projekcie, które – choć czasem określone z przymrużeniem oka, realnie odpowiadały ich działaniom podczas rezydencji. Potem w parach projektowych nanosili swoje działania na oś czasu zakreślając kluczowe, najbardziej intensywne momenty w pracy przy projekcie. Po prezentacjach, które ukazywały zarówno różnice jak i podobieństwa w pracy zespołów, udzielali swojej indywidualnej informacji zwrotnej . Określali „plusy”, czyli to co się udało i jest dobrą praktyką pracy artystycznej w MOS-ach i MOW-ach, „delty”, czyli obszary, które należy poprawić, zmienić, oraz „strzałki” – kierunki tych zmian. Te elementy ewaluacyjne zaczerpnięte zostały z metodologii Oceniania Kształtującego OK wypracowanego w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na tej podstawie, wspólnie określaliśmy „Pola sukcesu”, „Pola konfliktu” i „Pola rozwoju”, czyli takie elementy, które należy wzmacniać, zwracać na nie szczególną uwagę, a także zmieniać w pracy nad kolejnymi edycjami „Sztuki zaangażowania”. Spotkanie zakończyliśmy lunchem w artystycznym klimacie w  „Instalacjach” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i wspólną pracę nad udoskonalaniem naszego programu.