Sztuka zaangażowania

„Sztuka zaangażowania” to program rezydencji artystycznych w szkołach, MOS-ach i MOW-ach

fot. Magdalena Kreis.

W „Sztuce zaangażowania” uczniowie przy wsparciu artysty rezydenta zrealizują artystyczne działania w przestrzeni publicznej prowokując zmianę społeczną w swoim otoczeniu. Zrealizują instalacje, performance, happeningi, land art., murale, pomniki, a potem zaprezentują je sąsiadom podczas lokalnych finałów.

Sztuka umożliwia poruszanie tematów trudnych czy kontrowersyjnych we wrażliwy społecznie sposób, pozwala na unikniecie dosłowności, prowokuje refleksję. Artysta społeczny to postać graniczna, umożliwiająca mediacje między różnymi grupami ludzkimi. Dzięki temu jego obecność może sprowokować zmianę. Jego spojrzenie z zewnątrz wydobywa na światło dzienne to, co dla nas często przezroczyste, na co bezrefleksyjnie się zgadzamy. Artysta pomaga nam dostrzec wartości w naszej kulturze ważne, niedoceniane. Ale pokazuje nam tez to nad czym warto pracować, co warto zmienić.

Poznajcie szkoły i artystów biorących udział w programie rezydencji artystycznych:

Edycja warszawska MOS-y i MOW-y w latach 2018/2019

Warszawa - MOS-y i MOW-y w 2017/2018 roku:

Niewielkie miejscowości w 2017 roku: