30 Sierpnia 2018

Otwieramy nabór na rezydencje artystyczne w warszawskich MOS-sch i MOW-ach

05 Lipca 2018

Jedna publikacja - wiele punktów widzenia. O rezydencjach artystycznych w szkole mówią koordynatorka, artystka, nauczycielka i dokumentalistka - a pośrednio też inni uczestnicy i uczestniczki.

27 Czerwca 2018

Film z rezydencji artystycznej Krzysztofa Żwirblisa w MOW nr 4 na ul. Dolnej

27 Czerwca 2018

Film z rezydencji artystycznej Małgorzaty Minchberg w MOS nr 8 w Warszawie-Radości.

21 Czerwca 2018

Film z rezydencji artystycznej Marka Kowalskiego i Agnieszki Molik w MOW nr 2.

Strony