Sztuka Zaangażowania w Warszawie - MOW nr 2 na Strażackiej

Film jest podsumowaniem rezydencji Marka Kowalskiego z Teatru Akt w MOW nr 2 na ul. Strażackiej w Warszawie. Opiekunką grupy dziewczyn była Agnieszka Molik. Na przełomie 2017 i 2018 roku pracowali nad spektaklem Kop-Stop czyli precz z byciem Kopciuszkiem, który został przedstawiony w siedzibie MOW i na scenie Teatru Akt w Warszawie.

autorka filmu: Pola Rożek