Sztuka Zaangażowania w Warszawie MOS nr 8 w Radości

Film jest podsumowaniem rezydencji Małgorzaty Minchberg w MOS nr 8 w Radości. Opiekunką grupy była Justyna Bojarska. Na przełomie 2017 i 2018 roku wykonywali działania twórcze, które zakończyły się akcją performatywną "Drzewa są bezbronne" będącą wyrazem ich emocji dotyczących wycinki drzew pod obwodnicę miasta.

autorka filmu: Pola Rożek