Webinaria CEO i Kulturalnych Edukatorów

Mazowiecki Instytut Kultury, mazowiecki operator Bardzo Młodej Kultury "Kulturalni Edukatorzy" i Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszają na cykl webianariów o współdziałaniu w kulturze:

BUDOWANIE PARTNERSTW LOKALNYCH

4 kwietnia 2018 o godz. 17:30 - 18:30

Dowiesz się: Od czego zacząć poszukiwania sojuszników w społeczności lokalnej? Jak rozpoznać ludzi-instytucje i jak ich angażować? Czy brak finansów może być mocną stroną działania?

Małgorzata Leszko:

Trenerka i animatorka lokalna z warszawskiego Osiedla „Przyjaźń”.

 

 

 

 

Współpraca animatorów kultury z samorządem lokalnym

18 kwietnia 2018 o godz. 17:30 - 18:30

Dowiesz się:  Jak nawiązać współpracę z samorządem? Jakie są dodatkowe mechanizmy finansowania inicjatyw lokalnych? Czy poza finansami można skorzystać z pomocy w innych obszarach?

Agata Lisowicz-Wala:

Od roku 2009 Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYŚRODOWISKOWA: ARTYSTA W SZKOLE

24 kwietnia 2018 o godz. 17:30 - 18:30

Dowiesz się: Jak stwarzać warunki do współpracy szkoła-artysta? Jak prowadzić działania twórcze z młodzieżą? Jak współpracować z artystą?


1. Olga Gronowska-Pszczoła

Nauczycielka języka polskiego i pedagożka resocjalizacyjna.

 

2. Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, edukatorka i animatorka kultury.