21 Listopada 2016

Publikacja „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole” zawiera materiały pomocnicze dla nauczycieli, którzy poszukują atrakcyjnych form prezentacji projektów o tematyce lokalnej. Jest adresowana do tych nauczycieli, którzy chcą razem z uczniami zrobić film, fotoreportaż, widowisko narracyjne lub spektakl.

21 Listopada 2016

Przybornik pełen jest przykładów działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Podzielone one zostały na cztery kategorie: sztuka współczesna, teatr, fotografia i film. Każdą z tych dziedzin ilustrują działania uznanych artystów, które mogą stanowić doskonałą inspirację dla uczniowskich projektów lokalnych.

Strony