Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole

W publikacji znajdują się teksty ekspertów z różnych dziedzin sztuki oraz rozmowy z twórcami, którzy prowadzili warsztaty artystyczne w szkołach. Przedstawiamy również przykłady projektów zrealizowanych w ramach programu Kulthurra! oraz wypowiedzi ich autorów: uczniów i nauczycieli.