Sztuka zaangażowania u Kulturalnych Edukatorów

Ze "Wstępu"

Przedmiotem naszego zainteresowania jest w mniejszym stopniu tzw. „wiedza szkolna”, czyli wszystkie informacje i kompetencje, które uczniowie i uczennice powinni zdobyć w czasie edukacji. Interesować nas będzie przede wszystkim w i e d z a jako przedmiot wymiany między szkołą i innymi instytucjami edukacji i kultury; w i e d z a na temat tego, gdzie szkoły mogą szukać partnerów do współpracy i w jakich sferach taka międzyinstytucjonalna współpraca sprawdza się szczególnie dobrze, ale też w i e d z a , która może się przydać przedstawicielom instytucji i organizacji, chcącym podjąć współpracę ze szkołami.

Weronika Parfianowicz-Vertun
 

Spis Treści

Weronika Parfianowicz-Vertun: Wstęp

Katarzyna Michalska: O co tak na prawdę „walczymy” w szkole?

Maja Dobiasz-Krysiak: Rezydencje artystyczne w szkołach. Sztuka zaangażowana dla edukacji kulturowej

Robert Kiijek: Książka to nie wszystko

Wszyscy w szkole powinni mieć poczucie, że pracują w jednej drużynie… Rozmowa z Blanką Kubinovą

Nie wiem i dlatego się dowiem: Małgorzata Litwinowicz rozmawia z Beatą Frankowską o sztuce opowiadania w szkole

Marta Rakoczy: Szkoła a inne instytucje publiczne – szkic antropologiczny o dwóch modelach ich relacji