Znów się dzieje!

„Sztuka zaangażowania” to program rezydencji artystycznych w warszawskich MOS-ach i MOW-ach.

Wychowawcy i nauczyciele koordynują grupę młodzieży, która zaprasza artystów społecznych do długotrwałej współpracy.

Celem rezydencji jest twórcza interwencja w przestrzeni i społeczności lokalnej. Młodzież wraz z artystami wykorzystuje język sztuki współczesnej by podejmować tematy ważne, kontrowersyjne, ciekawe – istotne szczególnie w kontekście nowego miejsca i miasta, w którym znajdują się wychowankowie i wychowanki.

Artyści wysyłają zgłoszenia, które oglądają wychowawcy i młodzież, aby podjąć decyzję z kim chcą współpracować.


Wychowankowie z MOW nr 3 dokonują wyboru artysty - rezydenta. Fot. Monika Przyborek

Wybrani artyści i artystki oraz wychowawczynie i wychowawcy spotkali się wczoraj na spotkaniu inicjującym program w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, żeby poznać cele programu, spotkać się i zaplanować pierwsze działania w szkołach.


Koordynatorki i uczestnicy programu na spotkaniu w Zachęcie. Fot. Maja Dobiasz-Krysiak

W tym roku współpracują z nami:

  1. Monika Przyborek z MOW nr 3 na ul. Patriotów i dramaturg Wojciech Zrałek-Kossakowski
  2. Michał Kraśnicki z MOS nr 1 SOS i pedagożka teatru Bogumiła Stachurska
  3. Justyna Bojarska z MOS nr 8 w Radości i artystka społeczna Julia Biczysko
  4. Robert Przybyła z MOS nr 7 na ul. Osowskiej i Marek Kowalski z Teatru Akt

Ze względu na obchody 100-lecia niepodległości, roku Ireny Sendlerowej i Roku Praw Kobiet, oraz w wyniku doświadczeń z pracy z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym roku chcemy skupić się na tematyce wolności, szacunku i dialogu.