Warsztaty "Metodyka Przyszłości" Biennale Warszawa i CEO


Metodyka przyszłości
to propozycja czterech praktycznych warsztatów dla nauczycielek i nauczycieli, animatorek i animatorów oraz osób pracujących z młodzieżą. 

Szkoła nie jest wyizolowanym laboratorium edukacji, miejscem nauki przygotowującym do dorosłego życia, ale jednym z centrów życia społecznego. Polem ciągłych negocjacji, gdzie odbijają się międzyludzkie konflikty i uwewnętrzniane narracje medialne. Stanowi też jeden z najważniejszych obszarów politycznej, ideologicznej manipulacji, a także narzędzie klasowej reprodukcji. Rejonowa szkoła podstawowa może być wciąż jednak miejscem spotkań osób z różnych klas społecznych, z różnym kapitałem kulturowym i doświadczeniami biograficznymi. W tej różnorodności dostrzegamy siłę animacyjnego potencjału szkoły, przebijającego społeczne bańki i budującego wewnętrznie zróżnicowane wspólnoty zgromadzone wokół jednego celu, jakim jest edukacja. Dlatego też dostarczamy nauczycielkom i nauczycielom narzędzia do rozmowy z uczniami o palących problemach współczesności. Podejmujemy wątki związane z migracjami, przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowie nienawiści. Uwrażliwiamy na krytyczną analizę mediów, obrazów i tekstów kultury.

Maja Dobiasz-Krysiak, Centrum Edukacji Obywatelskiej

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

1. KRYTYCZNE MYŚLENIE,
prowadzenie Maja Dobiasz-Krysiak 12.06.2019 10:00-13:00

(3-godzinny warsztat dla nauczycieli/ek i osób pracujących z młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych i średnich)

Zewsząd docierają do nas informacje, które wywierają na nas wpływ. Kształtują nasze poczucie normy, nasz sposób patrzenia na świat, wzorce atrakcyjności i poczucie własnej wartości. To już nie tradycja, lecz filmy na YouTube, posty na Facebooku i Instagramie, czy bajki Disneya modelują nasze zachowania. A jako narzędzia współczesnej propagandy dyskryminują mniej atrakcyjne style bycia, życia czy posiadania. Podczas warsztatu podejmiemy zagadnienia:

•           Jak rozpoznawać techniki manipulacji i wpływu stosowane w przekazach medialnych i komunikatach w naszym otoczeniu?
•           Jak analizować i interpretować otaczające nas obrazy (filmy, fotografie, memy itp.)?
•           Jak obalać współczesne mity i stereotypy prowadząc analizę gatunkową?

 

 

Maja Dobiasz-Krysiak:
Antropolożka kultury,
edukatorka kulturowa,
koordynatorka programu
"Mind over media"
w Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

   

2. TRUDNE TEMATY,
prowadzenie Karolina Giedrys-Majkut 26.06.2019 10:00-13:00

(3-godzinny warsztat dla nauczycieli/ek i osób pracujących z młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych i średnich)

Szkoła nie jest miejscem wyizolowanym z życia społecznego. Uczniowie i nauczyciele przynoszą ze sobą poglądy dotyczące polityki, wyborów światopoglądowych, czy motywowanych religijne, które albo nabywają w domu, albo w grupie rówieśniczej. Jeśli to ostre opinie, do których podchodzi się emocjonalnie, mogą stanowić zarzewie konfliktów i oś podziałów szkolnych. Uruchamianie refleksji nad nimi umożliwia edukacja filmowa – narzędzie rozbudzania empatii umożliwiające kontakt z tematami tabu poprzez medialne zapośredniczenie, oraz umożliwiające krytyczne analizowanie mikrohistorii. Podczas warsztatu podejmiemy zagadnienia:

  • Czy w szkole jest miejsce na trudne tematy? Czy lepiej zapobiegać, czy poruszać je gdy pojawi się kryzys?
  • W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o kontrowersyjnych kwestiach rozpalających świat dorosłych?
  • ​W jaki sposób pracować z filmem by lepiej się komunikować i otwierać na trudne tematy?
 

 

Karolina Giedrys- Majkut:
kulturoznawczyni,
ekspertka ds. edukacji filmowej, koordynatorka projektów 
„Filmoteka Szkolna. Akcja!”
oraz „Shortcut. Small stories, big issues”
w Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

 

3. RÓWNOŚĆ PŁCI,
prowadzenie Małgorzata Leszko 26.06.2019 13:30- 16:30

(3-godzinny warsztat dla nauczycieli/ek i osób pracujących w szkołach podstawowych i średnich)

Dziewczynki są dobre z polskiego, a chłopcy z matematyki. W przedszkolu pracują „panie przedszkolanki”,  przysposobienia obronnego uczy „pan od PO”. Szkoła reprodukuje (a często także wzmacnia) społeczne nierówności płci, podziały i stereotypy płciowe już od pierwszych lat szkolnych. Nauczyciele i nauczycielki mają jednak wpływ na zmianę tego status quo. Podczas warsztatu podejmiemy zagadnienia:

  • Jak rozmawiać w szkole o równości płci?
  • Jak tworzyć szkołę przyjazną dla osób z całego spektrum genderowego?
  • Jak wspierać rozwój zainteresowań i pasji uczniów i uczennic, nie profilując ich pod kątem ról płciowych?
 

 

Małgorzata Leszko:
trenerka, animatorka lokalna,
w Centrum Edukacji Obywatelskiej
zajmuje się tematyką równości płci, wielokulturowości,
włączenia społecznego
oraz edukacją antydyskryminacyjną

 

 

 

4. RÓŻNORODNOŚĆ,
prowadzenie Malina Baranowska-Janusz 27.06.2019 13:30-16:30

(3-godzinny warsztat dla nauczycieli/ek i osób pracujących z młodzieżą ze szkół podstawowych)

Funkcjonujemy w różnorodnym świecie - klasowo, kulturowo, religijnie, etnicznie, społecznie. Reprezentujemy różne typy rodzin, różne style życia, różne podejścia do tradycji. Wszystkie te różnice jak w soczewce skupia szkoła, jako platforma spotkania różnorodnych grup społecznych. Podczas warsztatu podejmiemy zagadnienia:

  • Jak poradzić sobie z niejednoznacznością świata i otworzyć się na różnorodność?
  • W jaki sposób praktykować własną wolność, nie naruszając wolności innych?
  • Jak celebrować różnice i nie popadać w stereotypy?
 

 

Malina Baranowska- Janusz:
psycholożka międzykulturowa,
trenerka, ekspertka.
Koordynatorka projektów edukacji antydyskryminacyjnej
i międzykulturowej
w Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Pytania: maja.dobiasz@ceo.org.pl