Sztuka Zaangażowania wychodzi w teren

W ramach rezydencji Julii Biczysko wychowankowie i wychowanki MOS na ul. Podmokłej w Radości uczyili się jak ingerować w przestrzeń wokół nich, by poprawić jej jakość. Jednym z ostatnich dzialań było także dokonywanie mikro-interwencji w przestrzeni sąsiedzkiej wokół nich. Wykorzytstując bawełniany sznurek, wtapiali sznurkowe motanki-zaplątanki w przestrzeń przy przystanku Cygańska. Jak pisze nauczycielka Justyna Bojarska "Nasza praca wzbudzała ogromne zainteresowanie przejezdzajacych ulicą kierowców. Nawet tak niewielkimi kolorowymi dziełami można rozweselic świat" - finał działań juz wpołowie maja w Radości.