Sztuka zaangażowania w warszawskich szkołach

Rozpoczynamy rezydencje w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Warszawie - artystyczne działania w przestrzeni publicznej, prowokujące zmianę społeczną.

Dążymy do tego by młodzież wraz z artystami rezydentami zidentyfikowała problem wynikający z analizy swojego najbliższego otoczenia, a następnie realizując artystyczne działanie w przestrzeni publicznej przyczyniła się do społecznej zmiany.

Pracujemy z młodzieżą uczęszczającą do szkół prowadzonych w MOWach i MOSach, która pochodzi z różnych dzielnic Warszawy, a nawet rożnych miejscowości. Szkoła nierejonowa i jej otoczenie jest dla nich często miejscem obcym, z którym nie czują się związani.
Nasze doświadczenie pracy z nauczycielami z tych placówek jednak pokazuje, że ich uczniowie często działają na rzecz akceptacji, zrozumienia, są zaangażowani w działania wolontariackie.
Chcemy zaproponować im nową formułę pracy poprzez sztukę, która wzmocni młodzież i wpłynie korzystnie na ich wizerunek wśród sąsiadów i członków lokalnej społeczności.
Chcemy też zaproponować nowy sposób pracy artystom społecznym, zainspirować ich w pracy twórczej i zaproponowad nowy rodzaj rezydencji artystycznych polegających na ścisłej pracy z grupą młodzieży.

Oto nasi uczestnicy - warszawskie MOWy i MOSy i rezydujący artyści: