Sztuka zaangażowania w Warszawie

Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOWach i MOSach

„Sztuka zaangażowania” to program rezydencji artystycznych do którego zaprosiliśmy cztery warszawskie szkoły: Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

W szkołach tych młodzież uczy się i mieszka w bursach, a oprócz nauczycieli i nauczycielek zatrudnieni są również wychowawcy. W MOWach uczy się młodzież z całej Polski w oderwaniu od swoich środowisk lokalnych. Warszawa jest dla nich nowym terenem, gdzie budują na nowo swoją lokalną tożsamość. W MOSach uczniowie zjeżdżają się z całego miasta, nie są to więc szkoły rejonowe.

Celem projektu jest wspólne działanie szkół i artystów rezydentów i wykorzystanie metod sztuki współczesnej do twórczych interwencji w sąsiedzkim środowisku szkoły. Zbudowanie relacji z sąsiadami, bądź poprawa już istniejących. Zakorzenienie się bądź ponowne odkrycie własnej lokalności, a przez to zmiana wzajemnego postrzegania się.

Działania artystyczno – społeczne powstaną w wyniku rezydencji artystów w szkołach i będą wynikiem lokalnych rozpoznań i relacji jakie nawiążą się podczas współbycia artysty i uczniów, warsztatów twórczych i działania w najbliższym sąsiedztwie szkoły.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 na ul. Brożka grupę koordynuje Renata Kęsik, a rezydować będzie Kamila Wolszczak.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy nr 4 na ul. Dolnej koordynatorką grupy chłopaków jest Olga Gronowska Pszczoła, a artystą rezydentem – Krzysztof Żwirblis.

W Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym nr 2 na ul. Strażackiej grupę dziewczyn koordynuje Agnieszka Molik, a rezyduje tam Marek Kowalski z Teatru Akt.

W Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 w Warszawie – Radości grupą opiekuje się Justyna Bojarska, a rezyduje Małgorzata Minchberg.

Poznajcie naszych uczestników i zobaczcie gdzie znajdują się szkoły na mapie Warszawy:

Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOWach i MOSach