Święto Teatru na Prowincji

Organizowane już po raz piętnasty przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku oraz Fundację Dzieci Wrzesińskich ogólnopolske Święto Teatru na Prowincji to przedsięwzięcie ważne w środowisku lokalnym i ponadregionalnym. Jest to czterodniowa impreza kulturalna, która odbywa się co roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.  Na jubileuszową, piętnastą edycję zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Polskich, Country Clubu w Nowym Folwarku, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku i do WOK-u we Wrześni.

W ramach Święta odbędzie  się XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej Maska, który służy wymianie doświadczeń zespołów teatralnych z różnych środowisk wiejskich i miejskich (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (w tym roku pod hasłem „Anioły mojej wyobraźni”). 

Konkursy połączone są z warsztatami, m.in. teatralnymi i recytatorskimi prowadzonymi przez profesjonalistów – instruktorów teatralnych. Święto odgrywa ważną rolę w naszej szkole, gdyż daje możliwość realizacji podstawy programowej z języka polskiego. To także ważne wydarzenie w całym środowisku. W roli widowni uczestniczy w nim  oprócz młodzieży szkolnej cała społeczność lokalna.

Przegląd Teatralny jest także okazją do zapraszania do Nowego  Folwarku awangardowych teatrów młodzieżowych oraz profesjonalnych, a także znanych aktorów. Od 2012 roku obejmuje nas honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wysiłki organizatorów dostrzeżono w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie „Idea 2009”, gdzie zajął IV miejsce w skali kraju. Rok później w tym samym konkursie zajął I miejsce w kategorii prezentacja, a w  edycji 2011 – III miejsce w kraju.

Program przedsięwzięcia wzbogacą również imprezy towarzyszące, m.in. Talent Show w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku, spotkanie autorskie z Wiesławą Kwinto-Koczan („Wuką”) - poetką, autorką tekstów stanowiących bazę tekstową dla zespołu „Małżeństwo z rozsądku”, którego występ podczas Koncertu Jubileuszowego będzie ukoronowaniem całego Święta. Wcześniej odbędą się warsztaty wokalno-instrumentalne prowadzone przez profesjonalistów.

Dodatkowo projektowi towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja „Kreatywność i innowacyjność w edukacji” adresowana do dyrektorów szkól, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, która odbędzie się w Country Clubie w Nowym Folwarku. Jej uzupełnieniem będzie dzień warsztatowy „Fabryka kreatywności” na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

Więcej informacji i zgłoszenia - TUTAJ.