"Notatnik Kulthurralny!"

"Notatnik Kulthurralny!" zawiera dobre praktyki projektów uczniowskich realizowanych w ramach programu "Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole" Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podzieliliśmy je na trzy kategorie – film, teatr i fotografia i opisaliśmy w jaki sposób uczniowie realizowali swoje lokalne działania twórcze z użyciem tych trzech technik artystycznych. 

Każda z kategorii opatrzona jest komentarzem Twórców Kulthurry! - specjalistów współpracujących z CEO.  To oni, praktycy edukacji kulturalnej współpracujący ściśle z uczestnikami programu, mają pełne spojrzenie na to w jaki sposób edukacja filmowa, teatralna czy fotograficzna funkcjonują w polskiej szkole i co należy zrobić, by była ciekawiej realizowana. 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Notatnik kulthurralny.pdf (14MB)