Migracje

Kolejny projekt w ramach programu Kulthurra! dobiegł końca. Uczestniczyli w nim uczniowie z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu. Ich przygoda rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku, a zakończyła się w kwietniu w 2016. A czym się dokładnie zajmowali, dowiecie się zaraz sami.

Celem projektu było przybliżenie gimnazjalistom historii ich miasta. Brzmi nieciekawie i pewnie jesteś skłonny powiedzieć, że takie tematy pojawiały się już setki razy? Otóż nie, nie w tym przypadku. Zadaniem spoczywającym na barkach młodych odkrywców było zbadanie nie tylko historii miasta, ale także i historii jego mieszkańców. Pomysłodawcom zależało na tym, aby nie było to żmudne odtwarzanie historii i zwrócenie uwagi na przełomowe daty. Głównym zamysłem było spojrzenie na historię jako naukę poprzez historie pojedynczych osób, bo to właśnie one, nie kto inny kształtują historię miasta. Otwarcie się na drugiego człowieka, ciekowość, umiejętność słuchania i pracy w grupie, docierania do informacji, ale także zdolności organizacyjne- były to kluczowe oczekiwania postawione uczniom.

Aby wszystko przebiegło z sukcesem powstał szczegółowy harmonogram, w którym uczniowie wspólnie z koordynatorem projektu wyznaczyli sobie określone zadania i przyporządkowali je do poszczególnych miesięcy. Praca była warta wysiłku i poświęcenia, ponieważ na koniec projektu postanowiono wystawić spektakl oparty na narracjach mieszkańców miasta.

Na przestrzeni kilku miesięcy zebrano materiały, odbyły się spotkania z mieszkańcami, nagrano wywiady. Kolejnym krokiem była weryfikacja zebranych informacji, a następnie prezentacja tematów na forum mieszkańców i wybór najciekawszych historii, które wzajemnie się ze sobą łączyły.

Skoro był już temat, to nadszedł czas na udoskonalenie planowanej sztuki pod względem artystycznym, aby była ona ciekawa dla przyszłych widzów. Kierując się profesjonalizmem i chęcią doskonalenia się, uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Teatr otwiera głowy”, które pomogły im stworzyć motywy i narracje między bohaterami, a więc wszystko to bez czego scenariusz nie istnieje.

Kolejne tygodnie pracy były przeznaczone na poszukiwanie najlepszej formy teatralnej do zrealizowania działania. Uczniom zależało na tym, aby stworzyć uniwersalną historię migracji ludzi bez pominięcia osobistych historii pojedynczych osób.  Zadbano o kostiumy i scenografię, aby jak najwierniej oddać klimat tematu przewodniego.

Tym sposobem nadszedł długo wyczekiwany moment i projekt dobiegł końca. Za to z jakim rozmachem! Spektakl wystawiono oczywiście dla najbliższych: rodziców, kolegów i koleżanek ze szkoły, aby się z nimi podzielić efektami włożonej pracy. Ambicje jednak były o wiele większe.Uczniowie pokusili się o zaprezentowanie swojego przedstawienia „Migracje” na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Krótkich Przedstawień i Monodramów w Buczkowicach. Sukces został osiągnięty.