Krzysztof Żwirblis w MOW na Dolnej

Do tej pory jesteśmy po 20 godzinach warsztatów, odbyło się 6 zajęć . Ukonstytuowała się grupa sześciu wychowanków,  którzy jak sądzę dotrwa ją  do finału.

Zadaniem jakie sobie stawiamy jest przygotowanie krótkiego wystąpienia w przestrzeni publicznej, a następnie przejście do zaproszonymi i przypadkowymi gośćmi do sali gimnastycznej ośrodka, gdzie będzie czekała  mała wystawa (dekoracja) reprezentująca uczestników akcji i poczęstunek.

Niezależnie od materialnych rezultatów pracy najważniejszy jest proces zyskiwania przez uczestników wiedzy i nowych kompetencji a co za tym idzie możliwości świadomego uczestnictwa w proponowanych działaniach artystycznych.

Warsztaty dzień po dniu.

 9.11. Zajęcia wstępne polegały na  poznawaniu grupy oraz stanu wiedzy uczestników na temat sztuki i jej przemian. Przekazałem też nieco podstawowych informacji z tej dziedziny np. dotyczących  stylów w architekturze oraz ich rozpoznawania.

15.11.  Przedstawiałem pole działania, w którym się poruszam. Omówiłem skrótowo ideę Formy Otwartej i projekt zespołu Hansena na konkurs pomnika oświęcimskiego. Obejrzeliśmy też kilka filmów m.in. z akcji ulicznej Akademii Ruchu oraz akcji społeczno-artystycznej „Tania Telewizja” mojego autorstwa.

16.11.  Zajęcia były wycieczką zaplanowaną niejako w kontrze do przeważającej obecnie narracji na temat Powstania Warszawskiego. Zaczęliśmy ją spod oficjalnego pomnika Powstania, który miał legitymizować jeszcze władzę PRL. Następnym punktem była tablica pamiątkowa 104 kompanii Związku Syndykalistów Polskich na pałacu Rzeczypospolitej, to w odniesieniu do lewicowej, patriotycznej tradycji. Kolejne było podwórko przy ul. Wałowej z małą architekturę z lat 60., gdzie w 2011 r miała miejsce akcja „Muzeum społeczne”. Puentą był  nieoficjalny  pomnik Powstania - pocięte kulami i odłamkami stalowe ogrodzenie PWPW. Wycieczkę kończyła wizyta w galerii Salon Akademii na wystawie „Dziekanka artystyczna”, gdzie mogliśmy obejrzeć dokumentacje prac opartych na procesie i działaniu kontekstualnym.

20.11.  Obejrzeliśmy filmy z akcji „Muzeum społeczne” w Białymstoku w kontekście wydarzeń na tle rasistowskim. Przeprowadziliśmy rozmowę projektową dotyczącą kierunków działania, czyli małej wystawy reprezentującej uczestników i jej materii oraz akcji performatywnej w pobliskiej okolicy. Pokazałem też zdjęcia z  wcześniejszej realizacji warsztatowej na pl. Konstytucji. 

21.11. Zaczęliśmy od omówienie zdjęć powstałych podczas wcześniejszych warsztatów, w których brali udział wychowankowie MOW.  Później podczas spaceru po okolicy ośrodka, pozyskaliśmy materiały na rekwizyty do akcji (rózgi, patyki, kamyki). Przeprowadziliśmy plenerowe zajęcia fotograficzne w parku Morskie Oko.  Zapoznaliśmy się z przestrzenią przyszłego miejsca akcji na skwerze Gwiazdy Polski i spróbowaliśmy kilku scen.

22.11. Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej. Zaczęliśmy je od wykonania rekwizytów-chorągiewek do przyszłej akcji. Następnie poprowadziłem rozgrzewkę oraz kilka ćwiczeń ruchowych i kompozycyjnych. Ustaliliśmy wstępny scenariusz akcji i przeszliśmy jego kolejne elementy. Na koniec omówiliśmy całość i rozstaliśmy się z zadaniami „do domu” polegających m.in. na dostarczeniu do ośrodka wcześniej wykonanych prac oraz obejrzeniu materiałów filmowych z innych tradycji i technik ruchu (np. flamenco, teatr no).