Gdzie jest nasze miejsce?

Spotkanie III, 7 grudnia 2017

SZTUKA ZAANGAŻOWANIA

MIEJSKI OŚRODEK SOCJOTERAPII NR.8 W RADOŚCI

Gdzie jest nasze miejsce?

Dziś w abstrakcyjnych obrazach Pieta Mondriana zobaczyliśmy nasze działania przestrzenne z poprzedniego tygodnia. Kierunki, które obserwowaliśmy w przestrzeni naturalnej, znalazły swoje odpowiedniki  w ustawieniach ram. Zrozumieliśmy, czym jest abstrakcja zimna, konceptualna. Szukaliśmy korelacji linii równoległych, prostopadłych, wertykalnych i horyzontalnych. Teraz tak też możemy postrzegać otaczającą przestrzeń.

Przemyślenia te zaowocowały stworzeniem mapy naszego miejsca, przy czym poszukiwanie pewnych harmonijnych układów jak w Woogi Boogi Mondriana, miało decydujące znaczenie w komponowaniu pracy.

Spotkaliśmy się w dzień po Mikołajkach, więc ważnym elementem spotkania było dawanie i otrzymywanie prezentów, dzieliliśmy się wyobrażeniami o  dawanych i otrzymywanych darach.

Tworzenie mapy nie było łatwe, bo napotkaliśmy kilka problemów takich jak skalowanie czy wybór symbolicznych kolorów. Zgodna współpraca w grupie to zagadnienie, które musimy dopracować. Ostateczny efekt uzupełniliśmy naszymi małymi  fotoportretami, które oznaczyły ulubione przez każdego miejsca na terenie przyległym do ośrodka. Przed nami dłuższa przerwa, to czas na wypracowanie materiału do dalszej pracy, która nas czeka po świętach. W przeróżny, możliwy sposób mamy zebrać informacje o ciekawych miejscach w Radości, czyli dalej rozszerzamy poznawanie otaczającego nas tymczasem świata.

Autorka relacji i zdjęć Małgorzata Minchberg